Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Solicitare informații

Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public: Irina Cîmpeanu

Solicitări privind informaţiile de interes public pot fi adresate instituţiei la registratura sau prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr.544/2001 şi anume:

  • 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
  • 10 zile  lucrătoare pentru anunţarea solicitatntului ca termenul iniţial prevăzut de lege nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
  • 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul iniţial prevăzut de lege;
  • 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

Informaţiile, formularele şi  documentele  de interes public pot fi găsite pe la secțiunile aferente.