Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Acte necesare pentru eliberarea rovinietelor persoanelor care însoțesc persoane cu dizabilități gradul grav cu asistent personal

1.Cererea persoanei care însoţeşte persoana cu dizabilităţi gradul grav şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte numele persoanei cu dizabilităţi pe care o însoţeşte (Anexa 2) – biroul nr. 3 - (descarca formularul in format pdf);
2.Documentul din care să reiasă calitatea de însoţitor al persoanei adulte sau minorului cu dizabilităţi gradul grav (declarație-model tip insotitor persoane adulte - descarca formularul in format pdf, declaratie model-tip persoane insotitor copii - descarca formularul in format pdf );
3.Documentul care atestă încadrarea în gradul de handicap grav a persoanei pe care o însoţeşte;
4.Copie a actului de indentitate a însoţitorului;
5.Copie a certificatului de înmatriculare sau a cărţii de indentitate a autoturismului deţinut de însoţitor.