Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Acte necesare rovinietă asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități

1.Cererea asistentului personal al persoanei cu dizabilităţi deţinător de autoturism, prin care solicită eliberarea rovinietei (Anexa 3 ) – biroul nr. 3 - (descarca formularul in format pdf);
2.Documentul din care să reiasă calitatea de asistent personal al persoanei cu dizabilităţi (contractul individual de muncă);
3.Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap a persoanei pe care o asistă;
4.Copie a actului de indentitate a asistentului personal;
5.Copie a certificatului de înmatriculare sau a cărţii de indentitate a autoturismului deţinut de asistentul personal.