Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Lista informațiilor de interes public

Lista cuprinzând documentele de interes public

 

 • declaraţii de avere;
 • declaraţia de interese;
 • cereri tip pentru obţinerea unor servicii sau prestaţii sociale;
 • legislaţie în domeniul asistenţei sociale;
 • acorduri/convenţii încheiate cu parteneri publici sau privaţi (cu excepţia celor în care sunt stipulate date personale ale beneficiarilor sau a celor în care partenerul nu este de acord cu publicitatea );
 • anunţuri cu privire la organizarea de concursuri în vederea ocupării de posturi vacante din cadrul instituției;
 • rapoarte anuale de activitate;
 • raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001;
 • informații privind evenimentele organizate sau cele în care D.G.A.S.P.C. Vaslui este parteneră;
 • informații privind proiectele D.G.A.S.P.C. Vaslui sau în care aceasta este parteneră (denumire proiect, obiectiv, sursa de finanțare, data semnării contractului de finanțare, data finalizării proiectului, valoare proiect);
 • strategiile județene și planurile anuale de acțiune;
 • regulamentul de organizare și funcționare a D.G.A.S.P.C. Vaslui;
 • regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Vaslui;
 • organigrama instituției;
 • informații statistice privind activitatea instituției;
 • veniturile salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017;
 • comunicate de presă, broşuri, pliante, afişe privind activităţileinstituţiei;
 • bugetul anual de venituri şi cheltuieli (structura bugetului);
 • bilanțul contabil;
 • execuția bugetară;
 • contracte de achiziţie publică, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.