Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de plasament la familia extinsă / alte persoane

SERVICIUL DE MONITORIZARE ȘI MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PLASAMENTE, TUTELE ȘI SUPRAVEGHERE

1. Cererea solicitanţilor;
2. Copii xerox după actele de stare civilă ale solicitanţilor (B.I., certificat de căsătorie, certificate de naştere);
3. Copii xerox după actele de stare civilă ale părinţilor copilului (B.I., certificat de căsătorie, certificate de naştere); dacă părinţii sunt decedaţi, se anexează copii xerox după certificatele de deces;
4. Acordul/dezacordul părinţilor în ceea ce priveşte stabilirea unei măsuri de protecţie specială pentru copilul (copiii) lor; dacă părinţii au divorţat se anexează o copie după sentinţa civilă de divorţ;
5. Copie xerox după certificatul de naştere al copilului (copiilor);
6. Adeverințe medicale pentru solicitanţi şi copil (copii);
7. Adeverințe de venituri pentru solicitanţi sau, dacă este cazul, cupoane de pensie;
8. Adeverință de la școală și caracterizare pentru copil (copii) dacă este înscris într-o formă de învăţământ;
9. Anchetă socială;
10. Plan de servicii întocmit conform Legii nr. 272/2004 întocmit de Serviciul Public de Asistenţă Socială de la domiciliul părinţilor copilului ;
11. Cazier solicitant.Date de contact:
Telefon: 0235/315138, int. 1113