Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Acte necesare întocmirii dosarului pentru credit autoturism

1. Cerere (Anexa nr.1A) - (descarca formularul in format pdf);
2. Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
3. Copie de pe documentul de identitate;
4. Declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile art. 27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea (Anexa nr.2A) - (descarca formularul in format pdf);
5. Declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica DGASPC orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului (Anexa nr.3A) - (descarca formularul in format pdf)
6. Copie de pe hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă/curatelă, unde este cazul.

- în urma analizarii documentelor DGASPC eliberează solicitantului o adeverintță privind acordul plății dobânzii la cerditul obținut.
- în urma acceptului de creditare din partea unității bancare, DGASPC va încheia un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit şi a graficului de rambursare.
- în funcţie de destinaţia creditului obţinut în condiţiile legii, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat includ în dosar şi următoarele documente:
 * copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare/cumpărare a acestuia.