Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Acte necesare pentru reducerea impozitului pe salariu

COMPARTIMENTUL SALARIZARE

1. Copie acte de identitate;
2. Adeverinţe de elev sau student;
3. Hotărârile de plasament pentru copiii aflaţi la asistenţi maternali profesionişti;
4. Copie după cuponul de pensie sau şomaj pentru persoanele aflate în aceste situaţii;
5. Pentru persoanele peste 18 ani din mediul rural, care nu sunt salarizate, adeverinţă de la primărie cu veniturile pe care le au;
6. Pentru persoanele peste 18 ani din mediul urban care nu au venituri, declaraţie pe propria răspundere ca nu au niciun venit;
7. Hotărâre pentru copiii adoptați.


PENTRU COPILUL MINOR (PÂNĂ LA 18 ANI) AFLAT ÎN ÎNTREȚINEREA PĂRINȚILOR, TUTORELUI SAU ASISTENȚILOR MATERNALI, DEDUCEREA PERSONALĂ SE ACORDĂ FIECĂRUIA DINTRE PĂRINȚI.


DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU PERSOANELE PESTE 18 ANI


Declarația persoanei aflate în întreținere trebuie să cuprindă următoarele informații:

1. Datele de identificare a persoanei aflate în întreținere cum ar fi: nume, prenume, domiciliul, CNP.
2. Datele de identificare a contribuabilului care beneficiază de deducerea personală corespunzătoare cum ar fi: nume, prenume, domiciliul, CNP.
3. Acordul persoanei întreținute ca întreținătorul să o preia în întreținere.
4. Nivelul și natura venitului persoanei aflate în întreținere, inclusiv mențiunea privind suprafețele de teren agricol și silvic deținute, precum și declarația cu privire la desfășurarea de activități agricole, silvicultură și piscicultură.
5. Angajarea persoanei aflate în întreținere de a comunica persoanei care contribuie la întreținerea sa orice modificări în situația venitului realizat.