Centrul de recuperare pentru victimile violenței în familie Vaslui

Super User 08 September 2016

SCOPUL PROIECTULUI:Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități din județul Vaslui prin :

1.Dezvoltarea a3 servicii alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în cadrul comunității pentru persoanele adulte cu dizabilități.

2.Susținerea procesului de dezinstituționalizare a 16 persoane adulte cu dizabilități de la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși și de transfer către servicii integrate în comunitate.            

SURSA DE FINANȚARE:Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre decrizăși locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”

PERIOADA IMPLEMENTĂRII:15.02.2019-30.11.2020

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI:1.849.160,97 lei

 

 

SCOPUL PROIECTULUI: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități din județul Vaslui prin :

1.Dezvoltarea a 5 servicii alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în cadrul comunității pentru persoanelor adulte cu dizabilități

2.Susținerea procesului de dezinstituționalizare a 32 persoane adulte cu dizabilități de la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși și de transfer către servicii integrate în comunitate.            

SURSA DE FINANȚARE:Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre decrizăși locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”

PERIOADA IMPLEMENTĂRII:15.02.2019-30.11.2020

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI:3.074.533,72 lei

 

 

SCOPUL PROIECTULUI: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități din județul Vaslui prin :

1.Dezvoltarea a4 servicii alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în cadrul comunității pentru persoanele adulte cu dizabilități.

2.Susținerea procesului de dezinstituționalizare a 24 persoane adulte cu dizabilități de la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși și de transfer către servicii integrate în comunitate.            

SURSA DE FINANȚARE:Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre decrizăși locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”

PERIOADA IMPLEMENTĂRII:15.02.2019-30.11.2020

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI:2.461.846,75 lei

 

 

SCOPUL PROIECTULUI:Prevenirea abandonului și instituționalizării persoanei adulte cu dizabilități din comunitate care nu poate beneficia, pentru o perioadă determinată, de îngrijirea corespunzătoare din partea familiei/însoțitorului.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Înființarea unui centru de tip respiro, în localitatea  Mărășeni, comuna Ștefan cel Mare, jud. Vaslui, cu o capacitate de 10 locuri, în vederea furnizării de servicii de asistență socială specializată, în condiții rezidențiale pentru o perioadă determinată; 
  2. Diversificarea serviciilor destinate persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate care nu pot beneficia, pentru o perioadă determinată, de îngrijirea corespunzătoare din partea familiei/însoțitorului.

SURSA DE FINANȚARE:Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre decrizăși locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”

PERIOADA IMPLEMENTĂRII:15.02.2019-30.11.2020

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI: 728.733,39 lei

 

 

SCOPUL PROIECTULUI: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități din județul Vaslui prin :

1.Dezvoltarea a 4 servicii alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în cadrul comunităților Gîrceni, Pungești, Ivănești, destinate persoanelor adulte cu dizabilități

2.Susținerea procesului de dezinstituționalizare a 24 persoane adulte cu dizabilități de la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși și de transfer către servicii integrate în comunitate.            

SURSA DE FINANȚARE:Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre decrizăși locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”

PERIOADA IMPLEMENTĂRII:15.02.2019-30.11.2020

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI:2.461.846,75 lei

 

SCOPUL PROIECTULUI:Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități din județul Vaslui prin :

1.Dezvoltarea a4 servicii alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în cadrul comunității pentru persoanele adulte cu dizabilități.

2.Susținerea procesului de dezinstituționalizare a 24 persoane adulte cu dizabilități de la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși și de transfer către servicii integrate în comunitate.            

SURSA DE FINANȚARE:Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre decrizăși locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”

PERIOADA IMPLEMENTĂRII:15.02.2019-30.11.2020

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI:2.461.846,75 lei

 

 

SCOPUL PROIECTULUI: Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu HandicapHuși și dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viața independentăși integrareîn cadrul comunitații prinînființarea a 3 locuințe protejate și crearea unui centru de zi - în comuna Oltenești, județul Vaslui.                                                          

SURSA DE FINANȚARE:Programul Operațional Regional 2014-2020; axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1

PERIOADA IMPLEMENTĂRII: 09.03.2018-31.10.2020

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI: 3.599.811,52 lei

 

 

SCOPUL PROIECTULUI: Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu HandicapHuși și dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viața independentăși integrareîn cadrul comunitații prinînființarea a 3 locuințe protejate și crearea unui centru de zi - în comuna Găgești, județul Vaslui.                                                                          

SURSA DE FINANȚARE:Programul Operațional Regional 2014-2020; axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1

PERIOADA IMPLEMENTĂRII: 09.03.2018-31.10.2020

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI: 3.544.484,27 lei

 

 

Scopul proiectului: Înființarea unui Centru de recuperare pentru victimele violenţei domestice în municipiul Vaslui, care va acorda servicii specializate, și derularea campaniei judeţene „Violența nu este domestică”

Sursa de finanțare: Programul de finanţare RO20 „Violenţa domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex“, finanțat prin MFN 2009-2014

Perioada implemetării: 22.05.2015-30.04.2017

Valoarea totală a proiectului: 817,901 mii lei