Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

ZORLENI – COMUNITATE FĂRĂ BARIERE

SCOPUL PROIECTULUI: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale destinate tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, precum și a prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Dezvoltarea a 2 servicii alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în cadrul comunității pentru tinerii cu dizabilități proveniți din sistemul de protecție specială a copilului.
  2. Dezvoltarea unui serviciu de prevenire a instituționalizării pentru persoanele cu dizabilități din comuna Zoceni și zonele limitrofe.

SURSA DE FINANȚARE: Programul de Interes Naţional  „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”

PERIOADA IMPLEMENTĂRII: 29.08.2019 - 30.11.2020

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 1.849.160,97 lei

Recomandari canicula

Recomandarile noastre pentru perioadele de canicula le gasiti aici.

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.