Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui   Click to listen highlighted text! Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui
Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Acte necesare pentru atestarea ca familie aptă să adopte

COMPARTIMENTUL ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII

Cererea privind eliberarea atestatului este însoţită de următoarele documente:

1. copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;

2. declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României înultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni;

3. copie de pecertificatul de naştere;

4. copie de pecertificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul;

5. copie de petitlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;

6. certificatul de cazierjudiciar;

7. adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;

8. certificat/adeverinţă medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele bolicronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;

9. declaraţiasoţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;

10. declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specială;

11. certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;

12. certificat/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Documentele prevăzute la lit. f), h), j) şi l) se solicită şi pentru soţul adoptatorului, însituaţia în care acesta nu se asociază la cererea de adopţie

Infocons

InfoCons 2. png

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech