Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de Reabilitare și Recuperare pentru copii Fălciu

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Copii este o componentă funcţională a serviciului de tip rezidenţial, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Copii are drept misiune crearea, dezvoltarea şi aplicarea unui ansamblu de măsuri şi proceduri menite să ducă la formarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii şi tinerii aflaţi în evidenţa sistemului de protecţie a copilului, asigurarea accesului copiilor/tinerilor pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

Servicii oferite :

 • găzduire temporară;
 • asistenţă socială;
 • asistenţă şi reprezentare juridică;
 • asistenţă medicală şi îngrijire;
 • consiliere psihologică;
 • activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;
 • stimularea şi menţinerea legăturii cu familia;
 • pregătire în vederea reintegrării familiale şi a integrării socio - profesionale;
 • activităţi de abilitare/reabilitare;
 • activităţi recreative şi de socializare.

Beneficiari :

 • copii ai căror părinţi sunt decedaţi şi nu există rude până la gradul IV care se pot ocupa de aceştia;
 • copii/tineri ai căror părinţi sunt decăzuţi din drepturile părinteşti.

 

             Criterii de eligibilitate:

 • Copii și tineri pentru a fost dispusa una dintre masurile de protectie speciala prevazute de actele normative în vigoare

 

Date de Contact:

Șef Centru: Mariana Apăvăloaie

Adresa: Comuna Fălciu

Telefon: 0235/430302

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Recomandari canicula

Recomandarile noastre pentru perioadele de canicula le gasiti aici.

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.