Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui   Click to listen highlighted text! Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui
Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Acte necesare pentru reducerea impozitului pe salariu

COMPARTIMENTUL SALARIZARE

1. Copie acte de identitate;
2. Adeverinţe de elev sau student;
3. Hotărârile de plasament pentru copiii aflaţi la asistenţi maternali profesionişti;
4. Copie după cuponul de pensie sau şomaj pentru persoanele aflate în aceste situaţii;
5. Pentru persoanele peste 18 ani din mediul rural, care nu sunt salarizate, adeverinţă de la primărie cu veniturile pe care le au;
6. Pentru persoanele peste 18 ani din mediul urban care nu au venituri, declaraţie pe propria răspundere ca nu au niciun venit;
7. Hotărâre pentru copiii adoptați.


PENTRU COPILUL MINOR (PÂNĂ LA 18 ANI) AFLAT ÎN ÎNTREȚINEREA PĂRINȚILOR, TUTORELUI SAU ASISTENȚILOR MATERNALI, DEDUCEREA PERSONALĂ SE ACORDĂ FIECĂRUIA DINTRE PĂRINȚI.


DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU PERSOANELE PESTE 18 ANI


Declarația persoanei aflate în întreținere trebuie să cuprindă următoarele informații:

1. Datele de identificare a persoanei aflate în întreținere cum ar fi: nume, prenume, domiciliul, CNP.
2. Datele de identificare a contribuabilului care beneficiază de deducerea personală corespunzătoare cum ar fi: nume, prenume, domiciliul, CNP.
3. Acordul persoanei întreținute ca întreținătorul să o preia în întreținere.
4. Nivelul și natura venitului persoanei aflate în întreținere, inclusiv mențiunea privind suprafețele de teren agricol și silvic deținute, precum și declarația cu privire la desfășurarea de activități agricole, silvicultură și piscicultură.
5. Angajarea persoanei aflate în întreținere de a comunica persoanei care contribuie la întreținerea sa orice modificări în situația venitului realizat.

DGASPC Vaslui

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui are ca punct de informare și suport pentru prevenirea, depistarea și raportarea hărțuirii morale și psihologice și/sau a violenței pe criterii de sex sau gen :

egalitatedesanse.sesizari@dgaspc-vs.ro

ASIGURĂM CONFIDENȚIALITATE, SPRIJIN, CONSILIERE PENTRU MENȚINEREA UNUI MEDIU DE LUCRU SIGUR ȘI RESPECTUOS PENTRU TOȚI ANGAJAȚII DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI!

Ghid discriminare DGASPC VS

Infocons

InfoCons 2. png

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2023, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia, pe lângă decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, și de ACORDAREA DE TICHTE VALORICE. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul și acordarea de tichete valorice este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele trei variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 160 din 20 februarie 2023, poate fi consultată aici.(Descarca pdf)

Anexa1-transport-revizuita(Descarca pdf)

Anexa2-decont-carburant-revizuita(Descarca pdf)

Anexa3-bonuri-valorice-carburant(Descarca pdf)

 

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech