Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui   Click to listen highlighted text! Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui
Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Acte necesare pentru depunerea dosarului de asistent maternal profesionist

SERVICIUL DE MONITORIZARE ŞI MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII ÎN ASISTENŢĂ MATERNALĂ ŞI ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI

Acte necesare pentru depunerea dosarului în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist

 

Persoanele care solicită obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist vor adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui o cerere de evaluare a capacităţii lor, la care vor anexa următoarele acte:

• copii-xerox după actele de identitate ale solicitantului și ale tuturor membrilor familiei cu care acesta locuiește;
• copii-xerox legalizate de pe actele de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie/sentință de divorț) și de pe actele de studii ale solicitantului;
• certificate medicale timbrate pentru solicitant și pentru persoanele cu vârsta peste 10 ani care locuiesc cu acesta (certificatul medical timbrat să includă și evaluare psihiatrică pentru solicitant și persoanele cu vârsta de peste 18 ani cu care locuiește acesta);
• adeverințe medicale eliberate de către medicul de familie pentru toți membrii familiei solicitantului (evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului, a persoanelor și copiilor care locuiesc cu solicitantul);
• evaluări psihologice pentru solicitant și persoanele adulte cu care acesta locuiește (la D.G.A.S.P.C. Vaslui );
• adeverințe de elev/student pentru copiii solicitantului;
• adeverință salariat/venit pentru soț/soție solicitant (pentru alte persoane care locuiesc cu solicitantul, dacă este cazul);
• certificate de cazier judiciar ale solicitantului, persoanelor și copiilor cu vârsta de peste 14 ani cu care acesta locuieşte; certificate de integritate comportamentală;
• un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist sau după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii;
• declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la faptul că nu se află în situaţia de părinte decăzut din drepturile părinteşti şi nu are copii care au fost declaraţi abandonaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
• copie xerox de pe cartea de muncă (pagină cu pagină, unde este cazul);
• 3 recomandări/referințe

 
Date de contact:
Telefon: 0235/315138, int. 1113

DGASPC Vaslui

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui are ca punct de informare și suport pentru prevenirea, depistarea și raportarea hărțuirii morale și psihologice și/sau a violenței pe criterii de sex sau gen :

egalitatedesanse.sesizari@dgaspc-vs.ro

ASIGURĂM CONFIDENȚIALITATE, SPRIJIN, CONSILIERE PENTRU MENȚINEREA UNUI MEDIU DE LUCRU SIGUR ȘI RESPECTUOS PENTRU TOȚI ANGAJAȚII DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI!

Ghid discriminare DGASPC VS

Infocons

InfoCons 2. png

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2023, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia, pe lângă decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, și de ACORDAREA DE TICHTE VALORICE. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul și acordarea de tichete valorice este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele trei variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 160 din 20 februarie 2023, poate fi consultată aici.(Descarca pdf)

Anexa1-transport-revizuita(Descarca pdf)

Anexa2-decont-carburant-revizuita(Descarca pdf)

Anexa3-bonuri-valorice-carburant(Descarca pdf)

 

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech