Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui   Click to listen highlighted text! Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui
Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Biroul de evaluare complexă pentru copii

Scopul serviciului:
Evaluarea complexă şi monitorizarea copiilor cu dizabilităţi.


Atribuţii principale:

 *Încadrarea în grad de handicap a copiilor cu dizabilităţi, care presupune parcurgerea următoarelor etape principale:
- Identificarea copiilor/tinerilor cu dizabilităţi care au nevoie de servicii, intervenţii şi asistenţă;
- Verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea în grad de handicap;
- Evaluarea complexă, comprehensivă şi multidimensională a copilului, familiei acestuia şi a mediului în care trăieşte;
- Completarea fişelor de activităţi şi participaţii în funcţie de vârsta cronologică a copiilor cu dizabilităţi;
- Completarea rapoartelor de evaluare complexă, care conţin propunerile de încadrare în grad de handicap şi prezentarea acestora în cadrul Comisiei Județene pentru Protecţia Copilului;
- Elaborează planul de recuperare și contractual cu familia;
- Monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor şi a intervenţiilor specializate prin fişe de întrevedere sau note telefonice; etapa de încheiere sau etapa finală a procesului de furnizare a serviciilor şi intervenţiilor specializate pentru copil şi familie, prin completarea fişelor de închidere de caz;
- Realizează evaluarea socială a copiilor netransportabili și a cazurilor excepționale care necesită analiza situației la domiciliu și întocmește raportul de vizită;
- Efectuează reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal a acestuia, formulată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului;
 * Referirea cazurilor şi spre alte compartimente ale D.G.A.S.P.C. Vaslui când problematica o impune.

Date de contact:

Şef Birou: Beatrice Coatu
Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1141 sau 1132
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Infocons

InfoCons 2. png

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech