Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui   Click to listen highlighted text! Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui
Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Serviciul de intervenție în regim de urgență

Scopul serviciului:

Preluarea, înregistrarea, verificarea şi repartizarea unitară a fiecarei solicitări primite, pe orice cale, asigurând intrarea în sistem, repartizarea cazului – dacă este de competenţa sistemului – sau referirea lui către alte sisteme conexe (sănătate, juridic, protecţie persoane adulte etc.)

 

Atribuţii principale:

a) Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă pentru situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatriere:

- Asigură informarea şi promovarea serviciilor destinate copilului - victimă a formelor de abuz, neglijare, trafic în orice scop şi sub orice formă, precum şi a celui care se supune regimului de migraţie/repatriere;
- Primeşte, verifică şi soluţionează toate sesizările/petiţiile privind cazurile de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatriere, indiferent de provenienţa/tipul sesizării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- Asigură, prin resursele umane şi materiale, protecţia copilului împotriva oricăror forme de tratament inuman atunci când acesta este expus unui pericol iminent în familia de origine, lărgită sau substitut, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
- Asigură furnizarea unor servicii de calitate: sociale, psihologice, juridice atât copiilor aflaţi în una din situaţiile menţionate anterior, cât şi familiilor lor;
- Centralizează date cu privire la situaţiile de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatriere intrumentate.

b) Compartimentul de prevenire a violenţei în familie:

- Organizează şi promovează activităţile de prevenire şi combatere a formelor de violenţă în familie;
- Înfiinţează Echipa intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
- Asigură, prin resursele umane şi materiale, intervenţia de specialitate individualizată în cazurile de gen;
- Asigură, cu prioritate, toate măsurile legale în ceea ce priveşte victimele violenţei în familie, directe sau colaterale, prin decizii de separare sau menţinere, realizează documentaţia aferentă şi monitorizează cazurile, dacă este necesar, o perioadă limitată de timp;
- Colaborează cu alte departamente/structuri specializate din cadrul Direcţiei în vederea instrumentării şi soluţionării situaţiilor înregistrate.


Date de Contact:

Şef Serviciu: Diana Roiu
Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1144 sau 1148
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Infocons

InfoCons 2. png

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech