Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui   Click to listen highlighted text! Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui
Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Serviciul de intervenție în regim de urgență

dgaspc-vs.ro 07 August 2016

Scopul serviciului:

Preluarea, înregistrarea, verificarea şi repartizarea unitară a fiecarei solicitări primite, pe orice cale, asigurând intrarea în sistem, repartizarea cazului – dacă este de competenţa sistemului – sau referirea lui către alte sisteme conexe (sănătate, juridic, protecţie persoane adulte etc.)

Read more ...

Serviciul de monitorizare și management de caz pentru copii în asistență maternală și asistenți maternali profesioniști

dgaspc-vs.ro 08 September 2016

Scopul serviciului:

Coordonarea activităţilor de asistenţă socială desfăşurate în interesul superior al copilului.

Atribuţii principale:
- Acordă asistenţă şi sprijin de urgenţă părinţilor copilului aflat în dificultate pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul familial, urmărind dacă aceştia îşi pot asuma responsabilităţile şi dacă îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil, astfel încât să prevină apariţia situţiilor ce pun în pericol dezvoltarea şi securitatea copilului;
- Monitorizează şi implementează activităţile prevăzute în planurile individualizate de protecţie în vederea atingerii finalităţii acestora respectând prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
- Asigură aplicarea hotărârilor adoptate de Comisia pentru Protecţia Copilului/Instanţă, urmăreşte şi supraveghează modul de aplicare a acestora;
- Verifică şi reevaluează, la interval de cel puţin 3 luni sau ori de câte ori apar modificări neaşteptate în viaţa copilului o impun, circumstanţele care au stat la baza stabilirii măsurii de protecţie şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului, după caz, instanţei judecătoreşti, menţinerea, modificarea sau revocarea măsurii numai dacă interesul superior al copilului o cere;
- Colaborează cu alţi parteneri sociali, cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei locale din judeţ în vederea identificării situaţiilor deosebite ce apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii;
- Identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii;
- Asigură supervizarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti prin vizite periodice ale asistentului social la domiciliul acestora pentru a oferi permanent consiliere şi sprijin atât copilului plasat, cât şi asistentului maternal profesionist;
- Activitaţi care vizează evaluarea solicitanţilor în vederea atestării/ reatestării ca asistenţi maternali profesionişti:
- Activitaţi care vizează evaluarea, monitorizarea şi susţinerea activităţii asistenţilor maternali profesionişti;
- Activitaţi care vizează plasarea, evaluarea copilului în vederea plasării la asistentul maternal profesionist, monitorizarea şi implementarea Planului Individualizat de Protecţie.

 

Criterii de eligibilitate pentru persoanele care doresc să devină asistent maternal profesionist:

 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • au domiciliul în județul Vaslui;
 • prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;
 • au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.
 • nu au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 • nu au fost decăzute din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;
 • nu suferă de boli psihice, este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope
 • nu suferă de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului
 • nu are un copil care beneficiază sau a beneficiat de o măsură de protecţie specială pentru motive imputabile părinţilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice formă de violenţă exercitate asupra copilului, cerşetoria etc.;
 • nu desfăşoară o altă activitate salarizată.

Costurile serviciilor sociale in anul 2017 

 

Date de Contact:
Şef Serviciu: Anca Băbăscu
Șef Birou Huși: Ștefania Savin
Șef Birou Bârlad: Monica Mereuță
Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1113
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Infocons

InfoCons 2. png

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech