Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui   Click to listen highlighted text! Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui
Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Secretariatul comisiilor

SECRETARIATUL COMISIILOR este format din:

Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si

Secretariatul Comisiei județene pentru protecția copilului

 

SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Scopul serviciului:


Asigură activitatea de secretariat a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap .

 


Atribuţii principale:

- Centralizează cererile depuse de persoanele cu handicap şi le predă spre analiză serviciului de evaluare complexă;
- Înregistrează dosarele persoanelor cu handicap solicitante în registrul propriu de evidenţă, după evaluarea de către serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;
- Asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap şi programul individual de reabilitare şi integrare socială întocmite de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;
- Întocmeşte procesele – verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
- Redactează certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi hotărârile comisiei de evaluare în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa;
- Redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare;
- Transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare (certificatul de încadrare în grad de handicap, program individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională);
- Asigură îndrumarea și consilierea în plan social, profesional şi medical a persoanei cu handicap;
- Asigură lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
- Gestionează şi răspunde de baza de date care conţine persoanele cu handicap aflate în evidenţă.


SECRETARIATUL COMISIEI JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA COPILULUI

Scopul serviciului:

Asigurarea logisticii şi activităţilor necesare desfăşurării şi finalizării şedinţelor Comisiei pentru Protecţia Copilului.

Atribuţii principale:

- Asigură lucrările de secretariat ale C.J.P.C- ului;
- Convocă membrii C.J.P.C-ului la şedinţele ordinare şi extraordinare, din dispoziţia preşedintelui sau a vicepreşedintelui;
- Asigură convocarea în faţa Comisiei Judeţeane pentru Protecţia Copilului a părinţilor, a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, a persoanei, familiei sau reprezentantului organismului privat autorizat care doreşte să-i fie dat în plasament copilul, precum şi a oricăror persoane care pot da relaţii în cauză;
- Secretarul comisiei consemnează în procesul-verbal al şedinţei audierile şi dezbaterile ce au loc în şedinţele Comisiei, hotărârile adoptate de ea, precum şi modul în care acestea au fost adoptate şi care au fost semnate de către preşedinte, vicepreşedinte, precum şi de membrii prezenţi;
- Secretarul Comisiei prezintă datele de identitate ale copilului şi ale persoanelor chemate în faţa Comisiei pentru soluţionarea cazului, precum şi situaţia privind convocările acestora, pe baza registrului special de evidenţă a convocărilor;
- Întocmeşte registru special de evidenţă a hotărârilor care sunt semnate de preşedintele Comisiei sau de vicepreşedinte, şi se contrasemnează de secretarul Comisiei;
- Comunică hotărârile Comisiei, persoanelor interesate, în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;
- Redactează Atestatele pentru asistenţii maternali profesionişti, în conformitate cu Ordinul nr.35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, şi le înregistrează în Registrul special de atestate;
- Înregistrează dosarele copiilor de încadrare într-un grad de handicap, într-un registru separat de evidență; redactează certificatele de încadrare într-un grad de handicap și hotărârile emise de Comisia Județeană de Protecția Copilului;

Date de Contact:

Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1135 sau 1146
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Infocons

InfoCons 2. png

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech