Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Soluţii complete de evaluare, formare şi integrare pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din Judeţul Vaslui

Scopul proiectului: Promovarea și implementarea principiului egalității de șanse pentru accesul la educație și pe piata muncii a 3 categorii de grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilități, romi și tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecția copilulului, în regiunea de dezvoltare Nord Est.

Sursa de finanțare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale,, Domeniul major de intervenţie 6.2 “Imbunătățirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piața muncii”
ID POSDRU/116/6.5/G/124648

Perioada implementării: 01.08.2013-31.07.2015

Valoarea totală proiectului: 2239,071 mii lei.

Recomandari canicula

Recomandarile noastre pentru perioadele de canicula le gasiti aici.

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.