Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Serviciul de monitorizare și management de caz pentru servicii de tip rezidențial și de zi

Scopul serviciului:

Coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială de tip rezidenţial desfăşurate în interesul superior al copilului.

Atribuţii principale:

- Propune elemente pentru proiectele strategiilor anuale pe termen mediu şi lung referitoare la servicii de protecţie a copilului în sistem rezidenţial;
- Asigură implementarea strategiilor naţionale şi judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
- Coordonează activitatea serviciilor de tip rezidenţial organizate în subordinea D.G.A.S.P.C Vaslui;
- Acţionează în virtutea respectării promovării cu prioritate a interesului superior al copilului, al valorizării şi promovării respectului de sine al fiecărui copil, al egalizării şanselor şi nediscriminării, al respectării istoriei personale, a personalităţii, a familiilor biologice şi tradiţiilor copilului, al respectului faţă de opinia copilului, a confidenţialităţii şi imaginii copilului;
- Facilitează accesul la serviciile de tip rezidenţial pentru potenţialii beneficiari fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate;
- Asigură managementul de caz pentru toţi copiii beneficiari ai unei măsuri de protecție specială de tip rezidenţial;
- Evaluează şi monitorizează copiii cu handicap ce necesită instituirea unei măsuri de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial din alte judeţe;
- Evaluează şi monitorizează copiii din judeţul Vaslui ce beneficiază de măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial din alte judeţe;
- Întocmeşte documentaţia şi o înaintează către AJPIS pentru copiii din serviciile de tip rezidenţial pentru a putea beneficia de alocaţia de stat pentru copii;
- Monitorizează activitatea din centrele de zi pentru copii şi de recuperare pentru copilul cu handicap din subordinea D.G.A.S.P.C Vaslui;
- Întocmeşte documentaţia pentru încadrarea într-un grad de handicap a copiilor beneficiari de măsură de protecţie specială din serviciile de tip rezidenţial.

 

Beneficiari/Criterii de eligibilitate:

  • Copii și tineri pentru a fost dispusa una dintre masurile de protectie speciala prevazute de actele normative în vigoare

 

Date de Contact:
Şef Serviciu: Beatrice VLAD
Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1150
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.