Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Biroul de evaluare complexă pentru copii

Scopul serviciului:
Evaluarea complexă şi monitorizarea copiilor cu dizabilităţi.


Atribuţii principale:

 *Încadrarea în grad de handicap a copiilor cu dizabilităţi, care presupune parcurgerea următoarelor etape principale:
- Identificarea copiilor/tinerilor cu dizabilităţi care au nevoie de servicii, intervenţii şi asistenţă;
- Verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea în grad de handicap;
- Evaluarea complexă, comprehensivă şi multidimensională a copilului, familiei acestuia şi a mediului în care trăieşte;
- Completarea fişelor de activităţi şi participaţii în funcţie de vârsta cronologică a copiilor cu dizabilităţi;
- Completarea rapoartelor de evaluare complexă, care conţin propunerile de încadrare în grad de handicap şi prezentarea acestora în cadrul Comisiei Județene pentru Protecţia Copilului;
- Elaborează planul de recuperare și contractual cu familia;
- Monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor şi a intervenţiilor specializate prin fişe de întrevedere sau note telefonice; etapa de încheiere sau etapa finală a procesului de furnizare a serviciilor şi intervenţiilor specializate pentru copil şi familie, prin completarea fişelor de închidere de caz;
- Realizează evaluarea socială a copiilor netransportabili și a cazurilor excepționale care necesită analiza situației la domiciliu și întocmește raportul de vizită;
- Efectuează reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal a acestuia, formulată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului;
 * Referirea cazurilor şi spre alte compartimente ale D.G.A.S.P.C. Vaslui când problematica o impune.

Date de contact:

Şef Birou: Beatrice Coatu
Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1141 sau 1132
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.