Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Compartimentul audit public intern

Scopul serviciului:

Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituției sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate și eficienţă .

Atribuţiile principale:

- Elaborează proiectul planului anual de audit public intern; Selectarea misiunilor de audit public intern cuprinse în proiectul planului de audit public intern se face în funcţie de următoarele elemente de fundamentare:
      - evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni;
      - criterii semnal/sugestiile conducatorului instituţiei;
      - recomandările Curţii de Conturi;
      - temele defalcate din planul anual al UCAAPI;
      - respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o data la 3 ani;
- Întocmeşte toate documentele necesare pentru buna desfăşurare a misiunilor de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale şi cu „Normele proprii de exercitare a auditului public intern”, aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vaslui;
- Efectuează misiunile de audit public intern pe bază de ordin de serviciu, aprobat de către Directorul general al D.G.A.S.P.C Vaslui;
- Informează despre recomandările neînsuşite de către conducătorul structurii organizatorice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
- Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
- Monitorizează implementarea tuturor recomandărilor din rapoartele de audit public intern, aprobate de Directorul general al institutiei;
- În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice sau structura de control intern abilitată în acest sens;
- Auditorul intern desfăşoară şi auditări ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional sau misiuni de consiliere necuprinse în planul anual de audit public intern;
- Răspunde de protecţia documentelor referitoare la misiunea de audit public intern desfăşurată şi nu va divulga niciun fel de date, fapte sau situaţii pe care le-a constatat în cursul sau în legătură cu îndeplinirea misiunii de audit public intern.

Date de Contact:

Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1116
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.