Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Compartimentul adopții și post adopții


Scopul serviciului:

Asigură desfăşurarea procedurilor referitoare la adopţia internă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Atribuţii principale:

- Asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia ;
- Asigură consilierea și informarea copiilor aflați în evidența sa în legătură cu demersurile ce urmează a fi realizate în vederea declarării acestora adoptabili, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere;
- Asigură determinarea compatibilităţii copil-familie potenţial adoptatoare, în cadrul procedurii de potrivire;
- Oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura de atestare, pregătire, precum şi etapele prevăzute în procesul de adoție;
- Asigură fiecărei familii/persoane care îşi exprimă intenţia de a adopta servicii de calitate pe toată durata procesului de evaluare şi pregătire în vederea atestării şi până la definitivarea adopţiei și, ulterior, pe durata perioadei de monitorizare postadopție
- Colaborează, la nivel național, cu alte structuri cu obiect similar de activitate, în vederea identificării celei mai potrivite familii/persoane potențial adoptatoare pentru copiii aflați în evidența sa;
- Asigură monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege;
- Formulează şi înaintează compartimentului juridic documentaţia specifică domeniului de activitate, necesară deschiderii procedurii de adopţie, încredinţării în vederea adopţiei, încuviinţării adopţiei.

Date de Contact:

Coordonator Compartiment: Alina Serea
Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1153 sau 1154
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.