Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Compartimentul adopții și post adopții


Scopul serviciului:

Asigură desfăşurarea procedurilor referitoare la adopţia internă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Atribuţii principale:

- Asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia ;
- Asigură consilierea și informarea copiilor aflați în evidența sa în legătură cu demersurile ce urmează a fi realizate în vederea declarării acestora adoptabili, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere;
- Asigură determinarea compatibilităţii copil-familie potenţial adoptatoare, în cadrul procedurii de potrivire;
- Oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura de atestare, pregătire, precum şi etapele prevăzute în procesul de adoție;
- Asigură fiecărei familii/persoane care îşi exprimă intenţia de a adopta servicii de calitate pe toată durata procesului de evaluare şi pregătire în vederea atestării şi până la definitivarea adopţiei și, ulterior, pe durata perioadei de monitorizare postadopție
- Colaborează, la nivel național, cu alte structuri cu obiect similar de activitate, în vederea identificării celei mai potrivite familii/persoane potențial adoptatoare pentru copiii aflați în evidența sa;
- Asigură monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege;
- Formulează şi înaintează compartimentului juridic documentaţia specifică domeniului de activitate, necesară deschiderii procedurii de adopţie, încredinţării în vederea adopţiei, încuviinţării adopţiei.

Date de Contact:

Coordonator Compartiment: Alina Serea
Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1153 sau 1154
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.