Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Biroul strategii, programe, proiecte și relația cu organizațiile neguvernamentale, managementul calității serviciilor sociale

Scopul serviciului:

Creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate către beneficiari.

Atribuţii principale:

- Identifică surse de finanţare interne şi externe pentru programe şi proiecte destinate creşterii calităţii serviciilor, asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
- Elaborează programe şi proiecte cu finanţare internă şi externă pentru implementarea strategiilor şi a planurilor de acţiune;
- Răspunde de implementarea programelor şi proiectelor cu finanţare externă;
- Monitorizează implementarea programelor şi proiectelor implementate;
- Încheie protocoale de colaborare şi parteneriate între Direcţia Generală şi alte instituţii publice, private, ONG, implicate în derularea de programe şi proiecte pentru care se solicită finanţare şi urmăreşte respectarea acestora;
- Întocmeşte rapoarte de activitate, analize comparative, planuri de măsuri şi planuri de implementare a obiectivelor programelor, proiectelor şi strategiilor în domeniu;
- Colaborează, oferă consultanţă tuturor şefilor de birou şi serviciilor din structura Direcţiei şi elaborează, implementează proiecte cu finanţare, bugetară şi extrabugetară;
- Planifică şi coordonează activitatea de elaborare/revizuire a documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii (manualul calităţii, procedurile cerute de standarde, instrumente de lucru standardizate, instrucţiuni de folosire);
- Întocmeşte rapoarte de activitate trimestriale privind respectarea standardelor generale de calitate, pe tipuri de servicii acreditate şi le transmite Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale;
- Elaborează, încheie şi monitorizează protocoale de colaborare şi parteneriate între Direcţia Generală şi alte instituţii publice sau private, ONG-uri, implicate în furnizarea de servicii sociale.

Date de Contact:

Şef Birou: Octavian Apostolache
Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1151
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.