Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Biroul strategii, programe, proiecte și relația cu organizațiile neguvernamentale, managementul calității serviciilor sociale

Scopul serviciului:

Creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate către beneficiari.

Atribuţii principale:

- Identifică surse de finanţare interne şi externe pentru programe şi proiecte destinate creşterii calităţii serviciilor, asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
- Elaborează programe şi proiecte cu finanţare internă şi externă pentru implementarea strategiilor şi a planurilor de acţiune;
- Răspunde de implementarea programelor şi proiectelor cu finanţare externă;
- Monitorizează implementarea programelor şi proiectelor implementate;
- Încheie protocoale de colaborare şi parteneriate între Direcţia Generală şi alte instituţii publice, private, ONG, implicate în derularea de programe şi proiecte pentru care se solicită finanţare şi urmăreşte respectarea acestora;
- Întocmeşte rapoarte de activitate, analize comparative, planuri de măsuri şi planuri de implementare a obiectivelor programelor, proiectelor şi strategiilor în domeniu;
- Colaborează, oferă consultanţă tuturor şefilor de birou şi serviciilor din structura Direcţiei şi elaborează, implementează proiecte cu finanţare, bugetară şi extrabugetară;
- Planifică şi coordonează activitatea de elaborare/revizuire a documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii (manualul calităţii, procedurile cerute de standarde, instrumente de lucru standardizate, instrucţiuni de folosire);
- Întocmeşte rapoarte de activitate trimestriale privind respectarea standardelor generale de calitate, pe tipuri de servicii acreditate şi le transmite Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale;
- Elaborează, încheie şi monitorizează protocoale de colaborare şi parteneriate între Direcţia Generală şi alte instituţii publice sau private, ONG-uri, implicate în furnizarea de servicii sociale.

Date de Contact:

Şef Birou: Octavian Apostolache
Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1151
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.