Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Mălăiești

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Mălăiești este o instituţie de asistenţă socială, în subordinea DGASPC Vaslui, care asigură, pe perioadă nedeterminată, găzduire, îngrijire, asistenţă medico-socială, asistență psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoanele adulte cu handicap.

Servicii oferite:

- găzduire;
- îngrijire şi asistenţă social - medicală;
- recuperare şi reabilitare;
- asistenţă psihologică;
- servicii de îngrijire medicală: prevenire, terapie, consultaţii, tratament medicamentos;
- terapie ocupaţională;
- activităţi de socializare și de petrecere a timpului.

Criterii de eligibilitate:

 

  • să fie persoană cu handicap (cu certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap);
  • să aibă peste 18 ani;
  • să aibă domiciliul stabil/de reședinţă în judeţul Vaslui;
  • nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau a unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale;
  • nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
  • nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
  • se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită vârstei, bolii ori stării fizico-psihice;
  • necesită îngrijire medicală permanentă, deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu.

Date de contact :

Șef Complex : Iuliana Neştian
Adresă : Comuna Vutcani, Sat Mălăieşti
Telefon: 0235/429032
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.