Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Huși

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap Huşi este o instituţie de asistenţă socială, fără personalitate juridică, aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, în regim de componentă funcţională care asigură, în regim instituţionalizat, găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială şi profesională pentru persoane adulte cu handicap, pe o perioadă nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor.

Servicii oferite:

- găzduire;
- servicii sociale cu caracter primar: identificarea nevoilor sociale individuale, activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii, servicii de consiliere;
- servicii sociale specializate: recuperare şi reabilitare, asistenţă socială şi psihologică, socializare, terapie ocupaţională şi petrecerea timpului liber;
- servicii de bază: ajutor pentru realizarea igienei corporale, hrănire, igiena eliminărilor, comunicare;
- servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei, activităţi de menaj, activităţi de pază şi protecţie, efectuarea de cumpărături, însoţirea în mijloace de transport, facilitarea deplasării în exterior, activităţi de administrare şi gestionare a banilor, companie;
- servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului: reparaţii, mici amenajări, igienizarea spaţiilor;
- servicii de îngrijire şi asistenţă medicală: prevenire, terapie, consultaţii, activităţi de diagnostic, tratament medicamentos, îngrijiri şi alte asemenea, recomandate şi realizate în conformitate cu tipul de afecţiune pe care îl prezintă beneficiarul;
- servicii de îngrijire social - medicală: activităţi de recuperare/reabilitare, terapie ocupaţională;
- servicii religioase.

Criterii de eligibilitate:

 

  • să fie persoană cu handicap (cu certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap);
  • să aibă peste 18 ani;
  • să aibă domiciliul stabil/de reședinţă în judeţul Vaslui;
  • nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau a unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale;
  • nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
  • nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
  • se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită vârstei, bolii ori stării fizico-psihice;
  • necesită îngrijire medicală permanentă, deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu.


Date de contact :

Șef Complex: Cătălin Ciobanu
Coordonator Personal de Specialitate : Cristina Matei
Adresă: Huși, Str. Huși - Stănilești, Nr. 9
Telefon: 0737735004
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.