Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Huși

Centrul de Îngrijire si Asistenţă pentru Persoane Vârstnice este o instituţie de asistenţă socială, fără personalitate juridică, aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, care oferă servicii de găzduire, hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică pentru persoanele vârstnice.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice Huşi asigură beneficiarilor acces la toate facilităţile comunităţii: servicii medicale, servicii religioase, bibliotecă, casă de cultură, secţie de poliţie, poştă, mijloace de transport, biserică.


Servicii oferite:

- servicii sociale cu caracter primar: identificarea nevoilor sociale individuale, activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii, servicii de consiliere;
- servicii sociale specializate: recuperare şi reabilitare, asistenţă socială şi psihologică, socializare, terapie ocupaţională şi petrecerea timpului liber;
- servicii de bază: ajutor pentru realizarea igienei corporale, hrănire, igiena eliminărilor, comunicare;
- servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei, activităţi de menaj, activităţi de pază şi protecţie, efectuarea de cumpărături, însoţirea în mijloace de transport, facilitarea deplasării în exterior, activităţi de administrare şi gestionare a banilor, companie;
- servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului: reparaţii, mici amenajări, igienizarea spaţiilor;
- servicii de îngrijire şi asistenţă medicală: prevenire, terapie, consultaţii, activităţi de diagnostic, tratament medicamentos, îngrijiri şi alte asemenea, recomandate şi realizate în conformitate cu tipul de afecţiune pe care îl prezintă beneficiarul;
- servicii de îngrijire social - medicală: activităţi de recuperare/reabilitare, terapie ocupaţională;
- servicii religioase;
- servicii funebre.

Criterii de eligibilitate:

  • să fie persoană vârstnică, care a împlinit vârsta de pensionare stabilită prin lege;
  • să aibă domiciliul stabil/de reședinţă pe raza județului Vaslui;
  • persoana vârstnică care nu are familie sau nu se află în întreţinerea uneia sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
  • nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
  • nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
  • se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Date de contact

Coordonator: Cătălin Ciobanu
Coordonator de specialitate : Cristina Matei

Adresă: Huși, str. Huși - Stănilești, Nr. 9
Telefon: 0235/486351
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.