Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de Recuperare/Reabilitare pentru Tineri cu Dizabilități Bârlad

Super User 07 August 2016

Centrul de Recuperare/Reabilitare pentru Tineri cu Dizabilităţi Bârlad se adresează persoanelor cu diferite tipuri de handicap, precum și familiilor/reprezentanţilor legali ai acestora.
Centrul de Recuperare/Reabilitare pentru Tineri cu Dizabilităţi, asigură acces la toate facilităţile comunităţii: medic de familie, mijloace de transport în comun, post de poliţie, biserică, oficiu poştal, parc de agrement.
Misiunea centrului este să asigure servicii de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu handicap.

Read more ...

Centrul de Recuperare și Reabilitare Râșești

Super User 07 August 2016

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Râşești este o instituţie de asistenţă socială care asigură, pe perioadă nedeterminată, găzduire, îngrijire, asistenţă medico-socială, socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoanele adulte cu handicap. Serviciul a fost înfiinţat în baza Hotărârii nr. 109/2007 şi se află în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate juridică.

Read more ...

Centrul de tip Respiro Ghermănești

Super User 07 August 2016

Centrul de Tip Respiro Ghermăneşti este o instituţie de asistenţă socială care asigură, pe termen scurt (cel mult 62 de zile pe an, în două sau mai multe etape) găzduire, îngrijire, recuperare, socializare şi petrecere a timpului liber, pentru persoane adulte cu handicap. Rolul principal al acestui serviciu de tip respiro este acela de a preveni instituționalizarea persoanelor adulte cu handicap.

Read more ...

Serviciul de Îngrijire la Domiciliu ”Bătrânețe demnă” Vaslui

Super User 07 August 2016

Serviciul de Îngrijire la Domiciliu ,,Bătrânețe Demnă,, Vaslui acordă îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice aflate într-un grad de dependenţă, în vederea asigurării de suport pentru activităţi: igienă corporală, alimentaţie, igiena eliminărilor, mobilizare, deplasare în interior, deplasare în exterior, comunicare, menaj, prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, respectarea tratamentului medical, acompaniere pentru petrecerea timpului liber, administrarea activităţilor domestice sau alte nevoi individualizate.

Read more ...

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2021, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele două variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 1118/17.12.2020, poate fi consultată aici.

Modelul de cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.