Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

 

Centrul de recuperare pentru victimele violenței  în familie își desfășoară activitatea luând în considerare următoarele principiI pentru furnizarea de servicii:

 • • Promovarea bunăstării, siguranței fizice și securității economice a victimelor pentru depășirea situației de criză și reluarea unei vieți independente;
 • • Abordarea comprehensivă a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, inclusive prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice;
 • • Creșterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) și împuternicirea victimelor violenței domestice;
 • • Acces nediscriminatoriu, gratuit și debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violenței domestice;
 • • Asigurarea și menținerea confidențialității asupra aspectelor ce țin de siguranța și viața privată a victimei, protejarea intimității beneficiarilor și respectul pentru demnitătea umană în toate activitățile centrului;
 • • Cooperarea multidisciplinară și sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenții personalizate și coerente.

Servicii oferite

 1. a) asigură găzduirea si îngrijirea victimelor violentei în familie pentru o perioada de maximum 90 de zile; în situaţii excepţionale se poate aproba prelungirea acestei perioade pâna la 180 de zile, numai cu aprobarea conducerii centrului de recuperare;
 2. b) asigură, prin consiliere juridică şi psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă, inserţia socială şi profesională a victimelor;
 3. c) sesizează autorităţile, în cazul în care constată acte de violenţă în familie împotriva copiilor şi colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecţia copilului de la nivel judeţean şi local, în vederea asigurării protecţiei copiilor găzduiţi în centru;
 4. d) promovează programe de reinserţie socială a victimelor violenţei în familie;
 5. e) identifică medii în care pot fi integrate victimele violenţei în familie;
 6. f) pot iniţia şi derula programe speciale de protecţie şi asistenţă a victimelor violenţei în familie;
 7. g) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale implicate în prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum şi cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniu;
 8. h) colaborează cu compartimentele specializate din cadrul direcţiilor pentru dialog, familie şi solidaritate socială judetene si cu alte organisme implicate în campaniile de informare şi educare a comunităţilor-tinta, precum si pentru elaborarea materialelor promoţionale specifice;
 9. i) colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale în vederea soluţionării unor cazuri speciale privind situaţia juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul centrului de recuperare.

Beneficiari

 1. a) adulți victime ale violenței domestice;
 2. b) cupluri părinte/reprezentant legal – copii.

 

            Criterii de eligibilitate :

 

 • să fie victima a cel puţin unui conflict major de natură fizică/emoţională cu o persoană cu care convieţuieşte;
 • conflictul să determine necesitatea părăsirii domiciliului/reşedinţei de către victimă şi stablirea temporară într-un mediu psihosocial protejat;
 • să nu existe posibilitatea imediată a unui astfel de mediu în cadrul familiei rudelor/afinilor;
 • să aibă domiciliul sau să locuiască pe raza administrativ – teritorială a judeţului Vaslui;
 • să nu sufere de tulburări psihice majore, boli cronice în fază terminală, boli infecţioase care perturbă microclimatul social din centru.