Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Adăpostul de zi și noapte pentru copiii străzii Vaslui

Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copii Străzii este un serviciu de tip rezidenţial a cărui misiune este de a asigura găzduire şi îngrijire de bază pe termen scurt, precum şi alte activităţi şi/sau acces la serviciile necesare în scopul reintegrării în familie sau luării unei măsuri de protecţie corespunzătoare.

Servicii oferite:

- găzduire;
- îngrijire şi asigurarea hranei;
- activităţi educative;
- evaluarea stării de sănătate a copiilor şi prevenirea îmbolnăvirilor;
- asistenţă medicală primară;
- consiliere psihologică;
- activităţi de recreere-socializare;
- pregătire în vederea integrarii/reintegrării familiale şi sociale.

Beneficiari/Criterii de eligibilitate:

- copiii străzii - cei care trăiesc permanent în stradă şi nu întreţin nici un fel de legături cu familia;
- copii în stradă - cei care se află circumstanţial în stradă şi care păstrează legături ocazionale cu familia;
- copii pe stradă - cei care se află permanent pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani prin diverse munci, cerşit sau mici furturi;
- copilul abuzat, neglijat şi expoatat.

Date de contact:
Șef Complex: Ion Negară
Coordonator Personal de Specialitate: Beatrice Moșneagu
Adresa: Vaslui, Str. Sublocotenent Ionisei Adrian, Nr. 70
Telefon: : 0372/044129